שדרוגים הפטיים (תחושתיים) בפיתוח

הטאוור – מגדל מוחשי

ווסט תחושתי – הפטי

אקדם עם רתע